Må du fælde naboens træ

Må du fælde naboens træ, hvis den skygger i din have eller grenene går inde over din grund? Svaret er nej, du må ikke fælde naboens træ. Du kan i bund og grund heller ikke kræve eller forlange, at naboen selv skal beskære eller fælde sit træ.

Der er mulighed for beskæring, når du nu ikke må fælde naboens træ

Må du fælde naboens træ, hvilket du som udgangspunkt ikke må, men der er andre forhold der kan ændre lidt på generne. Her skal du kigge på Hegnsloven, som kan give dig et par undtagelser.

 

Hegnsloven har fastsat tre undtagelser, som gør at naboen skal beskære sit træ, som du kan læse herunder.

 

  1. Vokser træets grene gennem jeres fælles hegn eller beskadiger grenene hegnet, fordi de hænger for lavt, må du gerne skærer grenene af i skellinien.
  2. Hænger grenene fra naboens træ så lavt på din grund, at du ikke kan komme til med dine havemaskiner, må du gerne skære grenene af i skellinien.
  3. Er de grene der befinder sig på din grund fra naboens træ, rådne og udgør en risiko fare, kan du kræve at naboen skære grenene af. I dette tilfælde må du ikke selv beskære træet, det skal naboen gøre.

 

Som du kan læse i de første to undtagelser, må du selv beskære grene, hvor det forholder sig anderledes i undtagelse 3. Her skal du kontakte det lokale hegnssyn, hvorefter de kan pålægge naboen at beskære træet.

Behold den gode nabo stemning

Som udgangspunkt har man ikke pligt til at fjerne grenene fra sine træer, som hænger inde på naboens skel. Men for at bevare den gode stemning og naboskab, kan man godt imødekomme sine naboers ønsker.

 

Ligeledes giver det dig heller ikke ret til at beskære naboens træ. Gå i dialog med din nabo om træets gener på din grund, så kan I komme til en fælles enighed, hvor dine behov også bliver tilgodeset. Lav nogle regler for, hvornår du må beskære og hvor meget.  Så der ingen grund til at inddrage Hegnsloven, hvis I kan komme til et fælles kompromis.